Log på Forside
Dyrepasser, heste 

Uddannelsen til dyrepasser med specialet heste, varer 3 år og 5-11 måneder.

Vælger du specialet heste, får du, udover en grundlæggende viden om pasning af dyr som på uddannelsen til dyrepasserassistent, en uddybende viden om  hestehold. 

På specialet lærer du om daglig pasning og håndtering af heste, træning af heste, vedligeholdelse af udstyr samt indretning af stalde og folde.

Du får også en uddybet viden om daglig fodring af heste samt deres adfærd, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse samt avl og reproduktion.

Skoleforløb
Uddannelsen har et obligatorisk grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 32 ugers skoleundervisning. Skolen kan opdele skoleundervisningen i hovedforløbet i enten 3 eller 4 skoleperioder.

Hvis du ikke ønsker at gennemføre hele uddannelsen, kan du afslutte uddannelsen efter 2 år, trin 1, som dyrepasserassistent.

Praktik
Praktikuddannelsen foregår i den virksomhed, hvor du er elev. Du kan blive ansat som elev på et stutteri, en rideskole, en hestepension eller anden virksomhed med heste. Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed for elever med specialet heste.

I praktikken er du med til at løse alle de daglige arbejdsopgaver i virksomheden. Praktikuddannelsen udbygger og supplerer de kvalifikationer, du har opnået i skoleundervisningen. Desuden lærer du at begå dig i faget og mellem kollegaer og opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav.


Bemærk! Uddannelsen er ændret pr. 1. august 2015.
Nyt speciale hestemanager
Dyrepasser speciale Hestemanager er uden trin. Uddannelsen varer eksklusiv grundforløbet 3 år og 3- 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger fordelt på 2 eller 3 skoleperioder.

I forhold til det gamle speciale dyrepasser, heste har det nye speciale hestemanager, ud over kompetencemål inden for praktisk hestehold og daglig pasning af heste, obligatoriske kompetencemål inden for ridning.

Specialet har således følgende kompetencemål inden for ridning:

-      Eleven kan anvende og omsætte rideteori til praktisk ridning i forbindelse med hestens grunduddannelse samt identificere grundlæggende ridetekniske fejl

-      Eleven kan anvende viden om kommunikation og formidling i vejledning af ryttere i grundlæggende håndtering og ridning af heste samt identificere typiske rytterfejl

-      Eleven kan foretage elementer at tilridning af heste samt longering og mønstring på baggrund af viden om den unge hests naturlige adfærd, udvikling og grunduddannelse.

Praktikvirksomhederne skal i det nye speciale bl.a. kunne tilbyde elever oplæring i ridning og træning af heste og virksomheden skal have et minimum antal heste i ridning og faciliteter til ridning og træning af heste.


Jordbrugets Uddannelser - Agro Food Park 15 - 8200 Århus N - Tlf: 87405410  - Cookiepolitik
Praktikplads
Du kan få en oversigt over godkendte praktiksteder på:

Praktikpladsen
Fag på skoleforløb
Læs mere om fag på 
uddannelsens skoleophold på:

Elevplan