Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os
Uddannelsesudvalget/underudvalget for skovbrug er sammensat af repræsentanter fra Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Naturstyrelsen og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Uddannelsesudvalg for skovbrug

Udvalgsmedlemmer

Formand
Karin Olsen, 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V 
Tlf. 8892 1071
karin.olsen@3f.dk 

Næstformand
Peder Frederiksen, GLS-A
Svanninge Skovservice A/S
Nyborgvej 107
5600 Faaborg
Tlf. 2029 7523 
pef@svanningeskovservice.dk

Lene Lie, GLS-A
Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf. 9358 8238
lelie@nst.dk 

Morten Moesgård Ravnholt, GLS-A
Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7
8920 Randers NV
Tlf. 9132 9515
momra@nst.dk 

Thomas Bager Nielsen, GLS-A
HedeDanmark Odense

Handelsvej 30
5260 Odense SØ
2963 0024
thon@hededanmark.dk 

Ole Kristiansen, 3F
Køromvej 32942 Skodsborg
4589 2868
qok@nst.dk

Jesper Petersen, 3F
vedvigen4@hotmail.com

Villiam Andersen, 3F
villiam.andersen@3f.dk

Tilforordnede:
Stephan Vinther Petersen, GLS-A 
Agro Food Park 13
8200  Århus N
8740 3400
svp@gls-a.dk

Skovskolen
Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg
Brian Dalskov Kristensen, 
bk@ign.ku.dk
Michael Lund, 
milu@ign.ku.dk

Resuméreferater fra udvalgsmøder

Uddannelsesudvalget fastlægger bl.a. mål for erhvervsuddannelsen og rammerne for undervisningens indhold. Herunder kan hentes referater fra udvalgets møder.

19. januar 2022

25. april 2022

21. september 2022