Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

 voksenuddannelse.dk kan du læse om de forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

AMU kurser for skovarbejdere

 

Nummer

AMU kursus                          

Antal dage

22017 

Skovlandbrug

3

42250

Sprøjtecertifikat - skov

10

42257

Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove

5

42259

Indtrækning af vanskelige træer

5

42276

Blokhusteknik

10

42277

Tagkonstruktioner i rundt tømmer

10

42286

Publikumsfaciliteter i naturområder

10

42295

Friluftsliv

10

42298

Pleje af vandhuller

5

42329

Træbiologi, træpleje og byøkologi

5

42869

Formidling og oplevelser

10

42883

Naturen som oplevelsesrum

5

42889

Forvaltning af hjortevildt

5

44356

Anvendelse af motorsav  3

10

44360

Anvendelse af motorsav  2

5

44364

Anvendelse af motorsav 1

5

45735

Nedfiring af effekter fra træer

5

45930

Pleje af givne naturtyper

3

45978

Etablering af skovlegepladser i naturmaterialer

10

47153

Maskinfærdsel på naturnære arealer

2

47913

Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget

1

47944

Åmand-1

5

47945

Åmand-2

5

47946

Åmand-3

5

48076

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat skovbrug

1

48133

Personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder

3

48136

Praktisk plantekendskab i skov- og naturområder

3

48137

Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje

3

48170

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

2

49432

Beskæring 1

5

49491

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat

0,5

49709

Skovningsmaskinfører 1

10

49710

Skovningsmaskinfører 2

5

49711

Skovningsmaskinfører 3

5

49719

Grundlæggende skovforståelse for maskinførere

5

49758

Naturpleje med græssende dyr

5

49763

Naturforvaltning 1, biodiversitet

2

49764

Naturforvaltning 2, organisering og management

2

49765

Naturforvaltning 3, strategi

2

49766

Veteranisering af træer

3

49767

Drift af biodiversitetsskov

5

49936

Naturforvaltning, ajourføring

1

6571-1

Grundlæggende træklatring og beskæring

10

6576-1

GIS/GPS

5

6577-1

Stormfald

5

6579-2

Naturformidling 1

10

6583-2

Opdræt af fjervildt

5

6589-3

Produktion af juletræer og pyntegrønt

10

6590-3

Træklatring og beskæring

10

6593-3

Træpleje

10

6933-1

Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine

10

6941-2

Naturens spisekammer

5

40156

Vurdering af risikotræer

5

42248

Motormanuel træfældning

10

40373

Sidemandsoplæring

2

46493

Konflikthåndtering

3

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

1

25000

RKV før erhvervsuddannelse for voksne

5

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40

43343

Praktik for F/I

48

45215

Grundlæggende faglig regning

2

45347

Grundlæggende faglig matematik

3

45511

Faglig læsning

2

45536

Faglig skrivning

3

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

47668

Grundlæggende faglig regning

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3

47670

Faglig læsning

2

47671

Faglig skrivning

3

48012

Instruktører og elever i praktikcentret

2

48013

Mål og læring i praktikcentret

2

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5

45361

IT og produktionsstyring for medarbejdere

5

45370

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

3

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 

4

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

2

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

3

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

5

47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

2

49995

EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

1

49998

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

 

 

 

Voksenuddannelse.dk

Voksenuddannelse.dk

Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)

Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.