Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

Voksenuddannelse.dk
Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)
Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

6 ugers jobrettet uddannelse
Er du medlem af en a-kasse, har du mulighed for at deltage i særlige kurser og kursusforløb med henblik på at øge dine chancer for at få job.
Et jobrettet forløb kan vare op til 6 uger.
Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:
Er ledig og ufaglært
Er ledig og faglært
Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse
Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og lokalt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Læs mere om muligheder og regler for 6 ugers jobrettet uddannelse: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

AMU kurser for skovarbejdere
Kursusnummer Kursusnavn Antal dage
6571-1 Grundlæggende træklatring og beskæring 10
6576-1 GIS/GPS 5
6577-1 Stormfald 5
6579-2 Naturformidling 1 10
6583-2 Opdræt af fjervildt 5
6589-3 Produktion af juletræer og pyntegrønt 10
6590-3 Træklatring og beskæring 10
6593-3 Træpleje 10
6933-1 Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine 10
6941-2 Naturens spisekammer 5
40156 Vurdering af risikotræer 5
42248 Motormanuel træfældning 10
42250 Sprøjtecertifikat - skov 10
42257 Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove 5
42259 Indtrækning af vanskelige træer 5
42276 Blokhusteknik 10
42277 Tagkonstruktioner i rundt tømmer 10
42286 Publikumsfaciliteter i naturområder 10
42295 Friluftsliv 10
42298 Pleje af vandhuller 5
42329 Træbiologi, træpleje og byøkologi 5
42869 Formidling og oplevelser 10
42883 Naturen som oplevelsesrum 5
42889 Forvaltning af hjortevildt 5
44356 Anvendelse af motorsav  3 10
44360 Anvendelse af motorsav  2 5
44364 Anvendelse af motorsav 1 5
45735 Nedfiring af effekter fra træer 5
45930 Pleje af givne naturtyper 3
45978 Etablering af skovlegepladser i naturmaterialer 10
47153 Maskinfærdsel på naturnære arealer 2
47913 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget 1
47944 Åmand-1 5
47945 Åmand-2 5
47946 Åmand-3 5
48076 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat skovbrug 1
48133 Personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder 3
48136 Praktisk plantekendskab i skov- og naturområder 3
48137 Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje 3
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2
49432 Beskæring 1 5
49491 Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat 0,5
49709 Skovningsmaskinfører 1 10
49710 Skovningsmaskinfører 2 5
49711 Skovningsmaskinfører 3 5
49719 Grundlæggende skovforståelse for maskinførere 5
49758 Naturpleje med græssende dyr 5
49763 Naturforvaltning 1, biodiversitet 2
49764 Naturforvaltning 2, organisering og management 2
49765 Naturforvaltning 3, strategi 2
49766 Veteranisering af træer 3
49767 Drift af biodiversitetsskov 5
49936 Naturforvaltning, ajourføring 1
40373 Sidemandsoplæring 2
46493 Konflikthåndtering 3
20996 Digitale kompetencer til online undervisning 1
25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40
43343 Praktik for F/I 48
45215 Grundlæggende faglig regning 2
45347 Grundlæggende faglig matematik 3
45511 Faglig læsning 2
45536 Faglig skrivning 3
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47670 Faglig læsning 2
47671 Faglig skrivning 3
48012 Instruktører og elever i praktikcentret 2
48013 Mål og læring i praktikcentret 2
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 3
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet  4
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 5
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
49995 EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl 1
49998 EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer 1
Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.