Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Uddannelsesudvalget/underudvalget for skovbrug er sammensat af repræsentanter fra Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Naturstyrelsen og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Uddannelsesudvalg for skovbrug

Udvalgsmedlemmer

Formand
Karin Olsen, 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V 
Tlf. 8892 1071
karin.olsen@3f.dk 

Næstformand
Peder Frederiksen, GLS-A
Svanninge Skovservice A/S
Nyborgvej 107
5600 Faaborg
Tlf. 2029 7523 
pef@svanningeskovservice.dk

Lene Lie, GLS-A
Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf. 9358 8238
lelie@nst.dk 

Morten Moesgård Ravnholt, GLS-A
Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7
8920 Randers NV
Tlf. 9132 9515
momra@nst.dk 

Thomas Bager Nielsen, GLS-A
HedeDanmark Odense

Handelsvej 30
5260 Odense SØ
2963 0024
thon@hededanmark.dk 

Ole Kristiansen, 3F
Køromvej 32942 Skodsborg
4589 2868
qok@nst.dk

Jesper Petersen, 3F
vedvigen4@hotmail.com

Villiam Andersen, 3F
villiam.andersen@3f.dk

Tilforordnede:
Lotte Julin Bock, GLS-A 
Agro Food Park 13
8200  Århus N
8740 3412
ljb@gls-a.dk

Skovskolen
Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg
Brian Dalskov Kristensen, 
bk@ign.ku.dk
Michael Lund, 
milu@ign.ku.dk

Resuméreferater fra udvalgsmøder

Uddannelsesudvalget fastlægger bl.a. mål for erhvervsuddannelsen og rammerne for undervisningens indhold. Herunder kan hentes referater fra udvalgets møder.

14. marts 2023

19. januar 2022

25. april 2022

21. september 2022