Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Aftaletyper

Uddannelsesaftalen omfatter både skole- og oplæringsperioder og kan omfatte både grundforløb og hovedforløb afhængig af aftaletypen mellem lærling og virksomhed.

Den almindelige uddannelsesaftale:
Aftalen omfatter hele uddannelsesforløbet inklusiv skoleophold. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden.

Den almindelige kombinationsaftale:
I en kombinationsaftale indgår lærlingen aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsesforløbet inklusiv skoleophold. Det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hver deres aftaleperiode.

Den korte uddannelsesaftale
Aftaleformen er velegnet for virksomheder, som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb. En kort aftale kan omfatte grundforløbet. Aftalen skal dog indeholde mindst en oplæringsperiode + et skoleophold af uddannelsens hovedforløb. Lærling og virksomheden kan som hovedregel kun indgå en kort uddannelsesaftale med hinanden.

Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i sin egen aftaleperiode. Begynder lærlingen efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke en ny aftale, har lærlingen ret til optagelse i skoleoplæring efter regler herom i den enkelte uddannelse.

Ny mesterlære
Det første år af uddannelsesaftalen gennemfører lærlingen som praktisk oplæring i virksomheden, i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Virksomhed, lærling og erhvervsskole udarbejder en personliguddannelsesplan for lærlingens første år i virksomheden.

Aftalen omfatter hele uddannelsesforløbet inklusiv skoleophold. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden.

Læs mere om de forskellige aftaletyper hos Undervisningsministeriet Aftaletyper

Ny mesterlære et godt tilbud

Danmark kommer til at mangle faglærte i nærmeste fremtid, og der er et stort behov for at få mange flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.  Ny Mesterlære er et yderst relevant tilbud for både uddannelsessøgende og virksomheder – også når skolebænken ikke er det, som lokker mest.

Vidste du fx, at:

  • Ny Mesterlære kan bruges som indgang til 92 af 105 erhvervsuddannelser?
  • En lærling i Ny Mesterlære ikke behøver at opfylde adgangskravene på 02 i dansk og matematik for at komme i gang med sin uddannelse?

Vidste du også, at virksomheder stadig vælger Ny Mesterlære fordi:

  • Lærlingen tilbringer mest tid ude på arbejdspladsen
  • Mesterlære giver fleksibilitet og mulighed for at tilpasse uddannelsen til lærlingen
  • Sidemandsoplæring en-til-en ofte styrker indlæringen hos den praktisk orienterede lærling
  • Løn under hele uddannelsen kan tiltrække mere modne/målrettede lærlinge

Læs mere om Mesterlære her: UVM