Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Guide til god oplæring

En god start og oplæring er vigtigt både for dig som virksomhed og for lærlingen. Her på siden kan du som læremester finde links til relevante guides, videoer, undersøgelser mv. om god oplæring. 

voksenuddannelse.dk kan du desuden finder AMU-kursus ”49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget” kurset henvender sig til de oplæringsansvarlige på virksomheden. Læs mere nederst på siden.

Ansæt lærlinge tidligt

Der mangler udannede fagfolk i den grønne branche. Ansætter i lærlinge tidligt, giver det fordele for både lærlingene og jeres virksomhed.

Podcasten ”Læremesters værktøjskasse”

Podcast til arbejdsgivere om nutidens unge lærlinge. Den giver inspiration og konkrete værktøjer, der bidrager til det gode uddannelsesforløb

Lærepladsen.dk - din adgang til lærlinge

Alle virksomheder der er godkendt som lærested vises på Lærepladsen.dk. Her kan du oprette stillingsopslag, få overblik over dine lærlinge og deres skoleophold, indgå digitale uddannelsesaftaler mv.

Hvordan ser det gode lærested ud?

Bliv klogere på hvordan et godt lærested ser ud med lærlingenes øjne. Se her en række konkrete anbefalinger som du som lærested kan tage udgangspunkt i, når du skal ansætte din næste lærling.

Er I klar til at tage en lærling?

Få styr på oplæringen og find vejledninger i guides, film og Børne- og Undervisningsministeriets digitale værktøj.

AMU-kurset: ”49558 Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget”.

Kurset retter sig mod oplæringsansvarlige beskæftiget på landbrugsbedrifter, som har ansvar for lærlinge/praktikanter.

Du lærer som oplæringsansvarlig på en landbrugsbedrift, at tilrettelægge og medvirke til at kvalitetssikre lærlingenes oplæring indenfor uddannelsen. Medvirke til at sikre god trivsel og kommunikation med lærlinge. Instruere i nødvendigheden og forståelsen af personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til maskiner, tekniske installationer mv.

Du finder AMU-kurset for oplæringsansvarlige her