Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

voksenuddannelse.dk kan du læse om de forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

AMU kurser indenfor landbrug

Kursusnummer

         Kursusnavn

Antal dage

22016

Nye økologiske landmænd

3

3141-2

Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

10

17696-2

Produktion af grøntsager på friland

10

17697-2

Afsætning af grøntsager, frugt og bær

5

17698-2

Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring

5

17699-2

Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland

5

17700-2

Markteknik, GPS, autostyring, robot m.m.

5

17710-2

Fødevarekvalitet og emballering af frugt og grønt

5

20928

Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner

10

20929

Betj. og vedligeh. af makiner til jordbehandling

10

20930

Betje. og vedligeh. af gødningsmaskiner 

10

20931

Betje. og vedligeh. af jordbrugsmaskiner

5

40062

Afhjælpning af akutte klovproblemer

5

40645

Klovpleje og klovbeskæring

30

42312

Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner

10

42314

Landbrugsmaskiner, Hydraulik

5

42322

Anvendelse og vedligeh. af storballepressere

5

42343

Betjening af ammoniakanlæg i landbruget

2

42345

Just. af styrefkt. på traktorer og motorredskaber

2

42348

Betjening af styreenheder til jordbrugsredskaber

2

42371

Økologisk landbrugsproduktion

5

42390

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

10

44364

Anvendelse af motorsav 1

5

44601

Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse

1,5

44980

Produktionsstrategier i landbruget

2

45103

Dyrkning og konservering af grovfoder

3

45301

Svineproduktion, fodring

3

45302

Svineproduktion, ajourføring

3

45303

Kvægproduktion, ajourføring

3

45304

Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring

3

45307

Planteproduktion i landbruget, ajourføring

3

45589

Sortering af skind

2

45590

Sortering og vurdering af skind

2

45591

Kvalitets-, type- og renhedsgradssort. af skind

2

45650

Betjening af høstmaskiner 

2

45883

Pasning og hold af husdyr

2

45927

Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter

1

46686

Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

1

47054

Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2

47913

Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget

1

47938

Pasning og fodring af husdyr 1

10

47939

Pasning og fodring af husdyr 2

10

47962

Akutte Klovproblemer

1,5

47963

Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring

1,5

47964

Reproduktion i dyrehold, ajourføring

1

47986

Forsuringsanlæg, ajourføring

1

47999

Udbringning af næringsstoffer i jordbruget

2

48000

Håndtering af næringsstoffer

2

48170

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

2

48175

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

1

48426

Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner

2

48615

Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring

1

48685

Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget

2

49491

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat

0,5

49533

Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring

3

49558

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2

49587

Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin

1

49758

Naturpleje med græssende dyr

5

49763

Naturforvaltning 1, biodiversitet

2

49764

Naturforvaltning 2, organisering og management

2

49765

Naturforvaltning 3, strategi

2

49779

Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder

3

49936

Naturforvaltning, ajourføring

1

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

1

25000

RKV før erhvervsuddannelse for voksne

5

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40

43343

Praktik for F/I

48

45215

Grundlæggende faglig regning

2

45347

Grundlæggende faglig matematik

3

45511

Faglig læsning

2

45536

Faglig skrivning

3

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

47668

Grundlæggende faglig regning

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3

47670

Faglig læsning

2

47671

Faglig skrivning

3

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5

44530

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 

1

45361

IT og produktionsstyring for medarbejdere

5

45363

Kunde/leverandørforhold for operatører

1

45370

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

3

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

2

48596

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)

3

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2

44491

Betjening af rendegravere

5

49995

EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

1

49998

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

1

 

Voksenuddannelse.dk

Voksenuddannelse.dk

Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)

Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

 

6 ugers jobrettet kursuspakker

For ledige findes en ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse, der indeholder godkendte arbejdsmarkedsuddannelser. AMU-kurserne kan sammensættes til vejledende uddannelsesforløb inden for alle brancher, hvor der vurderes at være beskæftigelsesmuligheder. 
Indenfor landbruget er der store jobmuligheder.


Man kan læse mere om AMU-kurserne på voksenuddannelse.dk hvor man kan finde kursusformål, varighed, og hvor uddannelsen eller kurset gennemføres.

Læs mere om muligheder og regler for 6 ugers jobrettet uddannelse: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.