Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Uddannelsesudvalget for dyrepasser er sammensat af repræsentanter fra Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F)

Uddannelsesudvalg for dyrepasser

Resuméreferater fra udvalgsmøder

Uddannelsesudvalget fastlægger bl.a. mål for erhvervsuddannelsen og rammerne for undervisningens indhold. Herunder kan hentes referater fra udvalgets møder.

Udvalgsmøde 15. maj 2023

Udvalgsmøde 6. februar 2023

Udvalgsmøde 4. februar 2022 

Udvalgsmøde 30. marts 2022 

Udvalgsmøde 22. september 2022

Udvalgsmedlemmer

Formand
Karin Olsen, 3F
Kampmannsgade 4
1790 København V 
Telefon: 88 92 10 71
karin.olsen@3f.dk

Næstformand
Lotte Julin Bock, GLS-A

Agro Food Park 13
8200  Århus N
Telefon: 87 40 34 12
ljb@gls-a.dk

Anne-Grethe Gelbro Larsen, 3F
Emdrup Vænge 121 
2100 København Ø.
Telefon: 39294758
agla62@hotmail.com

Sandie Munk, 3F
Guldsmedevænget 243 
5260 Odense S 
Telefon: 60118929 
shn@odensezoo.dk

Tina Høegh, 3F København
Telefon: 8892 3314
tina.h@3f.dk  

Tilforordnede:

Jens Jacobsen
Hansenberg
Skovvangen 28 
6000 Kolding
jja@hansenberg.dk 

Dorthe Kold Navntoft
Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10
4000 Roskilde
dkn@rts.dk