Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Om os

Erklæring om oplæring

Oplæringsvirksomheden skal gennemføre oplæringen så den sammen med skoleundervisningen fører til, at lærlingen kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre oplæringen i et aktivt samspil med skolen.

Ved afslutning af en oplæringsperiode forud for en skoleperiode skal oplæringsvirksomheden udstede en oplæringserklæring til lærlingen og skolen.
Erklæringen om oplæring skal udfyldes i samarbejde med lærlingen og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og oplæring.

Hent oplæringserklæringer her: 
Speciale arborist
Speciale biotop- og vildtplejer
Speciale skov- og naturplejer
Speciale skovbrugsmaskinfører

Afsluttende oplæringserklæring - hvis lærlingen afslutter uddannelsen med en oplæringsperiode
Hvis lærlingen afslutter sin uddannelse med en oplæringsperiode og ikke en skoleperiode, skal oplæringsvirksomheden udstede en afsluttende oplæringserklæring. 
Erklæringen om afsluttet oplæring skal sendes til den skole, der skal udstede lærlingens uddannelsesbevis.  

Erklæring om afsluttet oplæring