Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Uddannelsesaftaler

  • Aftalen skal omfatte skoleophold og oplæring og blandt andet indeholde oplysninger om løn til lærlingen. Virksomheden betaler også løn til lærlingen under den del af skoleopholdet der er omfattet af aftalen.
  • Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig for begge parter. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden varsel og uden begrundelse. 
  • Uddannelsesaftaler m.v. sendes til den skole, lærlingen har valgt som uddannelsessted.
  • Uddannelsesaftaler skal være underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse, jf. §52 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser.
  • For at en uddannelsesaftale kan udløse præmie til arbejdsgiveren skal uddannelsesaftalen påbegyndes senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, jf. §15c og §15d i Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
  • For elever, der starter uddannelsen med skoleundervisning på grundforløbet, skal uddannelsesaftalen senest være indgået forud for hovedforløbet.
  • I uddannelsesaftalens punkt 8 skal anføres navn på den kollektive overenskomst. Se navne på overenskomster her
Blanketter til uddannelsesaftale

Alle blanketter til uddannelsesaftaler, tillæg til aftaler, ophævelse og vejledninger hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Er I klar til at tage en lærling?

Få styr på oplæringen og find vejledninger i guides, film og Børne- og Undervisningsministereiets digitale værktøj.