Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Workgreen

Workgreen er en fælles rekrutteringsindsats rettet mod landbrugs-, gartner- og skovbranchen, hvis formål er:

  • at øge kendskabet til de grønne uddannelser samt job- og videreuddannelsesmuligheder
  • at tiltrække og fastholde elever samt faglært/kvalificeret arbejdskraft.

Indsatsen består et website, der oplyser og guider i forhold til landbrugs- og gartneruddannelsen samt uddannelsen til skov- og naturtekniker. Her er det desuden muligt at møde karrierefolk samt virksomheder fra de respektive brancher.