Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Efteruddannelse

 voksenuddannelse.dk kan du læse om de forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

AMU kurser for gartner
Kursusnummer            Kursusnavn                                               Antal dage    

40462

Årstidens blomsterbinderi

4

40718

kundevejledning og pasning af planter 

5

40720

Blomsterdesign til begivenheder og højtider 

5

42302

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask

10

42309

Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner

10

42314

Landbrugsmaskiner, Hydraulik

5

42379

Jule- og kirkegårdsbinderi

5

42387

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

10

42388

Værkstedsteknik, gartnerområdet

5

42389

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

10

42876

Rum, farve og blikfang

4

44272

Design af grønne anlæg

10

44273

Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg

5

44360

Anvendelse af motorsav  2

5

44364

Anvendelse af motorsav 1

5

45227

Begravelsesbinderi og vareeksponering

15

45228

Blomsterbinding, buketter og dekorationer

15

45728

Planteliv, økologi og miljølære

15

47586

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat gartneri

1

47712

Klimastyring ved produktion i gartnerier

3

47829

Diagnosticering af skadegører, gartneri

1

47830

Planteernæring af kulturer under glas

2

47901

Planteproduktion i gartneri, ajourføring

1

47913

Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget

1

48170

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

2

48615

Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring

1

48767

Dyrkning af cannabis til medicinsk brug

5

48768

Fremstilling af cannabis til medicinsk brug

5

48769

Biologisk bekæmpelse i gartnerier 

3

49491

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat

0,5

49623

Ergonomi i gartnerier

1

49722

Økologi og bæredygtighed

3

17697-2

Afsætning af grøntsager, frugt og bær

5

17698-2

Grøntsager m.m. på friland, Jord, vand og næring

5

 

17699-2

Plantekendskab, sygdomme og skadedyr på friland

5

3006-1

Haveplanlægning

10

3141-2

Plantagedrift, høst og opbevaring af frugt og bær

10

17696-2

Produktion af grøntsager på friland

10

     

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40

43343

Praktik for F/I

48

45215

Grundlæggende faglig regning

2

45347

Grundlæggende faglig matematik

3

45511

Faglig læsning

2

45536

Faglig skrivning

3

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40

47668

Grundlæggende faglig regning

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3

47670

Faglig læsning

2

47671

Faglig skrivning

3

48012

Instruktører og elever i praktikcentret

2

48013

Mål og læring i praktikcentret

2

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5

45361

IT og produktionsstyring for medarbejdere

5

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

2

40004

Produktinformation og vejledning i detailhandlen

3

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2

44337

Oprettelse af database til jobbrug

2

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3

46124

Kundevejledning, binderi og blomsterhandel

3

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2

49995

EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

1

49998

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

1

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Voksenuddannelse.dk

Voksenuddannelse.dk

Tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.
På voksenuddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter.

Voksen- og efteruddannelser (ug.dk)

Uddannelser og kurser for voksne · Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Kompetencefonden

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.  Medarbejdere ansat på virksomheder med GLS-A/3F overenskomst kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Læs mere om Jordbrugets Kompetencefond

Mejeri- og jordbrugets efteruddannelsesudvalg
Mejeri- og jordbrugets Efteruddanneleseudvalg har tre underudvalg: Gartneri, land- og skovbrug, Anlægsgartneri og Mejeriindustri. 

Læs mere om udvalgets sammensætning, formål og opgaver Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelseudvalg
Administration af AMU - for fagpersoner på skoler mv.
På uddannelsesadministration.dk finder du alle informationer om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag samt takst og udbud. 

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB)
En fælles kompetencebeskrivelse indeholder:
- En bekrivelse af jobområdet
- En beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer
- En oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttet FKB'en.

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) beskriver mål og rammer for den grundlæggende kompetenceudvikling for faglærte og ufaglærte inden for det enkelte jobområde.
Kompetencebeskrivelsen indeholder tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som er en beskrivelse af relevante jobområder.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er tilknyttet en ellere flere FKB.