Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt
Vidensportal
- find gode råd og guides

Vidensportal

Her kan du finde inspiration, materialer og eksempler på aktiviteter med fokus på flere lærepladser, øget søgning til uddannelserne og styrkelse af kvaliteten af lærlinges oplæring i landbrugsuddannelsen samt i erhvervsuddannelserne til gartner, skov- og naturtekniker og dyrepasser. 

Indholdet er i udgangspunkt opdelt i 3 nedenstående temaer, suppleret med viden og analyser fra eksterne interessenter: 

  • Rekruttering - ideer til, hvordan man sætter skub i rekruttering af nye elever, f.eks. hvordan kan man fange de unges interesse, øge deres kendskab til og inspirere dem til at vælge uddannelsen
  • På skolen - input, der kan bidrage til at skabe et positivt og sammenhængende uddannelsesforløb, øget trivsel og udvikling af den enkelte elev, så de står stærkere igennem hele uddannelsen.
  • Hos virksomheden - inspiration til, hvordan dialog, forståelse og samarbejde mellem virksomhed, elev og skole kan styrkes med fokus på at fremme kvaliteten i oplæringsopholdet hos såvel lærling som læremester.

Aktiviteterne, der ligger til grund for materialerne, er videreudviklet og gennemført i et samarbejde mellem det faglige udvalg og skolerne. Vidensportalen vil løbende blive opdateret. 

Vidensportalens indhold er hovedsageligt støttet af midler fra AUB-puljen.