Agro Interns Landmand Dyrepasser Gartner Skov- og naturtekniker Vidensportal Kontakt

Om uddannelsen til dyrepasser

Uddannelsen til dyrepasser er for dig, der vil arbejde professionelt med pasning og hold af dyr. Dyrepasseruddannelsen har 4 specialer: Hestemanager, forsøgsdyr, dyr i zoologiske anlæg og dyrehandel. 

Læs om specialerne her og find ud af om dyrepasseruddannelsen er noget for dig eller find de fleste informationer om uddannelsen på UddannelsesGuiden

Læs mere om dyrepasser på Futurefood.nu

Hestemanager

Som hestemanager arbejder du med pasning, håndtering og træning af heste. Det kan være på stutterier,  i salgs- og træningsstalde, eller på rideskoler og i rideklubber.
På uddannelsen lærer du om korrekt fodring, sundhed  og sygdomsforebyggelse. Du lærer at inddrage viden om hestens anatomi og fysiologi i arbejdet med pasning og træning af heste. Andre vigtige emner er avl, sygdomsforebyggelse og ikke dyrelægekrævende sygdomsbehandling.

Dine arbejdsopgaver kan være:

 • Daglig pasning, fodring og håndtering af heste
 • Vedligehold af stalde, folde, hegn, baner mv.
 • Klargøring og træning af heste til kåringer, ridestævner mv.
 • Håndtering og træning af ungheste
 • Grundridning og daglig træning og motionering af heste
 • Rideskoledrift og undervisning
Forsøgsdyr

Som dyrepasser med speciale forsøgsdyr arbejder du med pasning og pleje af forsøgsdyr og sørger for dyrenes trivsel.

På uddannelsen lærer du om adfærd og miljøberigelse af forsøgsdyr samt forholdsregler ved omgang med dyr i forsøg. Du får også kendskab til lovgivning omkring dyrevelfærd samt dyreteknisk arbejde.

Dine typiske arbejdsopgaver kan være:

 • Daglig pasning og fodring af forsøgsdyr
 • Rengøring af bure og dyreanlæg
 • Observation og registrering af forsøgsdyr
 • Adfærdsberigelse og aktivering af forsøgsdyr
 • Sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse

Som dyrepasser med speciale forsøgsdyr kan du arbejde i virksomheder med produktion af dyr til forsøg eller i medicinalindustrien med pasning af forsøgs- og laboratoriedyr.

Dyrehandel

Som dyrepasser med speciale dyrehandel arbejder du med pasning af dyr og rådgivning af kunder i dyrehandel.
På uddannelsen lærer du om mange forskellige slags dyr både fugle, mindre krybdyr, gnavere og akavariefisk, så du kan vejlede kunder om valg af dyr og korrekt fodring og pasning af dyrene.

Dine typiske arbejdsopgaver kan være:

 • Daglig pasning og fodring af dyr i dyrehandler
 • Rådgivning af kunder om korrekt pasning og pleje af dyr
 • indretning og vedligehold af bure, akvarier, terrarier og andet inventar i dyrehandler
 • Indkøb og salg af dyr og tilhørende varegrupper
Dyr i zoologiske anlæg

Som dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg arbejder du med pasning og pleje af dyr i zoologiske anlæg eller fisk i akvarier.
På uddannelsen lærer du om sundhed og sygdom, avl og reproduktion, indretning af dyreanlæg, dyreadfærd og de særlige krav, der stilles til arbejdet med dyr i fangenskab. Andre vigtige emner i uddannelsen er publikumsservice og formidling samt drift af zoologiske anlæg

Dine typiske arbejdsopgaver kan være:

 • Fremstilling af foder og daglig fodring og pasning af dyr
 • Udmugning og rengøring af stalde og dyreanlæg
 • Sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse
 • Betjening og vedligeholdelse af tekniske installationer
 • Adfærdsberigelse og træning af dyr

Som dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg kan du bl.a. arbejde i zoologiske haver eller dyreparker.